Varför B.O.505

En byggentreprenad styrs av myndighetskrav, normer, regler och juridiska frågeställningar. B.O.505 hjälper er med allt som krävs för att uppfylla alla förutsättningar.

BESIKTNING

B.O.505 utför entreprenad - leverans- och revisionsbesiktningar brandlarm, utrymningslarm samt entreprenad- och statusbesiktningar el och tele.

SAMORDNING

B.O.505 bistår med samordning och kvalitetsgranskning i tidigt skede av installationsentreprenad, teknisk funktionsprovning inför entreprenads färdigställande, teknisk funktionsprovningsstatus.

UTBILDNING

B.O.505 bistår med internutbildning, kompetensuppbyggnad och föreläsningar.

Björn Hall

Oberoende konsult

Konsult, besiktningsman, sakkunnig brand- och utrymningslarm.

Behörigheter

○ Behörig ingenjör – brandlarm/BIB
○ Certifierad besiktningsman – brandlarm
○ Besiktningsman – entreprenad

SBSC-certifikat

○ Certifierad besiktningsfirma.
Brandskyddsanordningar
○ Behörig ingenjör brandlarm

Utbildningar

○ Entreprenadjuridik
○ Praktisk entreprenadjuridik
○ El och tele

Så tycker kunderna

Christer Molin

Vattenfall

"Vid både revisions- och leveransbesiktningar av brandlarm känns det tryggt med Björns kompetens i ryggen. Även ett stöd vid offertgranskning och andra entreprenadfrågor.
Man vet att det blir rätt."

Mats Karlsson

Energi och driftkvalitet AB

"Utmärkt hjälp med stöd och råd för såväl entreprenadbesiktningar som återkommande revisionsbesiktningar, och tolkningar av regelverk i samband med ombyggnader."

Kontakt

Adress

Ålands-Västerby 505, 740 20 Vänge

Telefon och e-post

Björn Hall 
+46 70 382 95 71

bjorn.hall[at]bo505.se

Må - Fr, 8:00-17:00