Varför B.O.505

En byggentreprenad styrs av myndighetskrav, normer, regler och juridiska frågeställningar. B.O.505 hjälper er med allt som krävs för att uppfylla förutsättningarna för er leverans.

BESIKTNING

B.O.505 utför entreprenad - leverans- och revisionsbesiktningar brandlarm, utrymningslarm samt entreprenad- och statusbesiktningar el och tele.

SAMORDNING

B.O.505 bistår med samordning och kvalitetsgranskning i tidigt skede av installationsentreprenad, teknisk funktionsprovning inför entreprenads färdigställande, teknisk funktionsprovningsstatus.

UTBILDNING

B.O.505 bistår med internutbildning, kompetensuppbyggnad och föreläsningar.

Björn Hall

Oberoende konsult

Konsult, besiktningsman, sakkunnig brand- och utrymningslarm.

Behörigheter

○ SBR Godkänd Entreprenadbesiktningsman
○ SBSC Certifierad Behörig Ingenjör Brandlarm (BIB)
○ SBSC Certifierad Besiktningsfirma brandskyddsanordning

Certifikat

○ Certifierad besiktningsfirma.
Brandskyddsanordningar
○ Behörig ingenjör brandlarm

Utbildningar

○ Entreprenadjuridik
○ SBR Entreprenadbesiktning steg 1 och 2
○ El och tele

Kontakt

Adress

Ålands-Västerby 505, 740 20 Vänge

Telefon och e-post

Björn Hall 
+46 70 382 95 71

bjorn.hall[at]bo505.se

Må - Fr, 8:00-17:00