BRANDSKYDDS-BESIKTNING 
PÅ BÄSTA SÄTT

Brandskydd i fastigheter regleras av normer och krav. Med en väl genomförd brandskyddsbesiktning får du ett underlag för att åtgärda eventuella felaktigheter på bästa sätt.
Du och dina medarbetare eller hyresgäster kan känna er trygga i vetskapen att ni, och er egendom, är skyddade på bästa sätt.

RUTIN OCH KUNSKAP MED B.O.505

Noggrant testar och dokumenterar Björn Hall, från B.O.505 Consult AB samtliga detektorer, larm och hur den lokala brandlarmcentralen sköter sin larmöverföring.
En viktig – och regelbundet återkommande – uppgift som måste göras, oavsett om det rör sig om en ny entreprenad, överlämnande av ett färdigt projekt eller bara en revisionsbesiktning.
Björn Hall utför entreprenad - leverans- och revisionsbesiktningar brandlarm, utrymningslarm samt entreprenad- och statusbesiktningar el och tele, som oberoende och certifierad konsult, sedan många år.

JAG VILL SÅ KLART VETA MER!

Här kommer mina kontaktuppgifter

VILL DU VETA MER INNAN DU HÖR AV DIG? TA EN TITT PÅ BO505.SE